Nasza Szkoła włącza się w działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który w ramach Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka" dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,  zorganizował dni otwartych drzwi dla osób doświadczających przemocy.

Biała Wstążka 2018 inf