fonoholizm        W dniu 16 stycznia na terenie naszej Szkoły odbyła się debata dotycząca fonoholizmu. W trakcie prowadzonej przez ekspertów dyskusji, panią Justynę Bendryn-Nagórko, pedagoga z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Braniewie, i panią Małgorzatę Małachowską, uczniowie klas starszych dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat problemu

uzależnienia od nowych technologii, m.in. o objawach i jego konsekwencjach a także profilaktyce. Żywą wymianę myśli wywołało zagadnienie prawidłowego korzystania z telefonu i to, kiedy możemy zacząć mówić o uzależnieniu od niego. Oczywiście nie zabrakło głosów podkreślających pozytywne aspekty korzystania z telefonu. Spotkanie było zwieńczone testem  sprawdzającym „Czy jesteś uzależniony od korzystania z telefonu komórkowego?”. Zachęcamy do jego wykonania 

 

4
3
2
1
5