I nastał już październik.... W związku z  tym rozpoczynamy świętowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych... W piątek spotykamy się na Nocy Bibliotek, a dzisiaj proponujemy Wam kontynuację zabawy pt.: "Skąd ten cytat". Przeczytaj, wyszukaj i napisz na kartce tytuł książki, autora i swoje dane. Nagrody czekają:)

klasy IV-VI

,,(…) Uczniów przybywało i robiło się już ciasno. Ktoś dał sygnał, żeby iść na górę, bo tam w sali gimnastycznej ma odbyć się powitanie pierwszaków. Tłum ruszył więc schodami na trzecie piętro (…)”                                                                                      

klasy VII-VIII

,,(…) Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice,

         Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice (…)”