Pasowanie 2018 1016 października 2018 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II
w Braniewie, od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Tego dnia miała nastąpić bowiem uroczystość PASOWANIA pierwszaków.

W odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach, uczniowie klas pierwszych rozpoczęli uroczystość staropolskim tańcem - Polonezem. Następnie dyrektor szkoły, pan Marek Czapliński, powitał rodziców, krewnych, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym "oddał głos". Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Wykazały się też znajomością liter i umiejętnością liczenia, a także koleżeństwem podczas wykonywania zadań - to dowód, że są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

WITO SZKOY 7Już 40 lat minęło od chwili, kiedy to na Stolicy Piotrowej, zasiadł jedyny do tej pory w historii papież Polak-Jan Paweł II. 

Jak co roku, 16 października, obchodziliśmy Święto Szkoły, aby uczcić naszego wybitnego patrona. W kościele św. Antoniego została odprawiona uroczysta msza święta w intencji całej społeczności szkolnej, podczas której dzieci zaprezentowały montaż słowno - muzyczny, poświęcony osobie Jana Pawła II. Refleksyjne teksty poezji papieża i fragmenty jego wspomnień, przeplatały się z żywiołem radości, zawartym w pieśniach chóru wielkich serc dziecięcych.

,,Niech nasza droga będzie wspólna...'' - niech ta prośba papieża prowadzi całą wspólnotę szkolną przez kolejny rok nauki i rzetelnej pracy.

        Kto zna księgę Biblii ? Co o niej wiemy? To sprawdzili uczniowie klas IV - VI, którzy wzięli udział w konkursie multimedialnym: ,,Biblia - księga życia.''

11 października 2018 roku sala nr 1 zapełniła się dziećmi, dzierżącymi w dłoniach telefony komórkowe, za pomocą których rozwiązywali test.

Do rozwiązania było ponad 90 pytań o różnym stopniu trudności. Atmosfera panowała gorąca, gdyż miejsca na podium zmieniały się w każdej sekundzie.

Oskar Wachek, uczeń klasy VIII c, 10.10.2018 wziął udział w telewizyjnym „Wielkim Teście o Internecie”

i zajął… trzecie miejsce w Polsce.

Do Oskara trafił robot edukacyjny, który ufundował Państwowy Instytut Badawczy NASK.                                                             

                                     Wielkie brawa!!!

so