W tym czasie nie będą prowadzone zajęcia z religii i języka angielskiego.