Szkoła realizowała projekt "czytaj-MY, licz-MY, twórz-MY" w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą ponad 55.000 zł. Służył on rozszerzeniu podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej Szkoły kierowanej do uczniów, przyjmując za priorytet następujące cele:

 

  • o zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym;
  • o wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły skierowanej zarówno do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne jak i uczących się w klasach I-III, a także rodzin uczniów oraz środowiska lokalnego;
  • o wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych, uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz rodzin patologicznych.

Najmłodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach: czytelniczo-polonistycznych, matematycznych, informatycznych, teatralnych, tanecznych i plastycznych. Realizowanie projektu rozpoczęło się „Wielkim czytaniem baśni Hansa Christiana Andersena”.

17 grudnia o godz. 1700 w sali widowiskowej Braniewskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu realizowanego w ramach rządowego programu Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ten skierowany był do uczniów oddziałów zerowych i klas I-III. Uczestniczyło w nim 300 uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali na zajęciach zorganizowanych w ramach warsztatów czytelniczo-polonistycznych, matematycznych, informatycznych, plastycznych, scenograficznych, tanecznych, teatralnych i ruchowych. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły panie pracujące w klasach 0-III, w bibliotece i świetlicy szkolnej oraz nauczyciel plastyki. Głównymi zadaniami programu było: poprawienie umiejętności liczenia i czytania, zachęcenie do zdrowej rywalizacji sportowej, rozbudzenie kreatywności teatralnej i plastycznej, rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

Na początku spotkania Pan Marian Klukowski – dyrektor Szkoły powitał gości i w kilku słowach opowiedział o projekcie. Następnie druhna Helena Kozłowska z zuchami wręczyła betlejemskie światełko na ręce Pana dyrektora. Podczas uroczystości wręczyliśmy dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które wieńczyły poszczególne warsztaty. Uczniowie klasy VIa: Małgosia Januszko i Hubert Wiśniewski przedstawili prezentację multimedialną podsumowującą projekt. Uczestnicy warsztatów teatralnych i tanecznych wystawili baśń pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Przedstawienie to bardzo spodobało się braniewskiej (i nie tylko) publiczności. Tego dnia w kuluarach sali widowiskowej Braniewskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż witraży inspirowanych treścią wystawianej baśni.

 

Slajd1
Slajd2
Slajd3
Slajd4
Slajd5
Slajd6
Slajd7
Slajd8
Slajd9
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Previous Next Play Pause