Drukuj
Kategoria: Europejskie Fundusze Strukturalne - EFS
Odsłony: 4673

Nasza szkoła od września 2009 roku do marca 2010 roku zrealizowała -  w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje”. Dzięki niemu uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach i rozwijali swoje umiejętności teatralne, plastyczne, polonistyczne, informatyczne, muzyczne, taneczne i manualne.
Projekt obejmował obok warsztatów także wyjazd edukacyjny do Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

Działania projektowe ukończono w marcu 2010 roku. Wtedy to w Braniewskim Centrum Kultury uczniowie zaprezentowali widowisko teatralno-muzyczne, ukazujące zmagania dwóch żywiołów: odchodzącej zimy i następującej po niej wiosny (patrz: prezentacja przygotowana na warsztatach promocyjnych).

 

WWW (1)
WWW (2)
WWW (3)
WWW (4)
WWW (5)
WWW (6)
WWW (7)
WWW (8)
WWW (9)
WWW (10)
WWW (11)
WWW (12)
WWW (13)
WWW (14)
WWW (15)
Previous Next Play Pause

 

 

 

WYJAZD EDUKACYJNY

23 września br., w ramach projektu „WWW – Wielkie Wiosenne Wariacje”, uczniowie SP6 wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Wzięli udział w imprezie edukacyjnej w ramach Olsztyńskich Dni Nauki. Odwiedzając zagrody i budynki skansenu, gdzie odbywały się pokazy i prezentacje, związane z życiem codziennym ludności wiejskiej Warmii, Mazur i Powiśla z przełomu XIX i XX wieku, zobaczyli bądź pogłębili swoją wiedzę z zakresu jak mieszkano, ubierano się, wytwarzano tkaniny na odzież i naczynia oraz jak przetwarzano żywność w dawniejszych czasach.
Uczniowie mieli okazję pisać gęsim piórem, kopać ziemniaki, robić masło, korować drewno, drzeć pierze, mleć ziarno, tkać szmaciaki… Zajęcia praktyczne bardzo podobały się uczestnikom wycieczki. Następnie dzieci zjadły pyszny obiad w gospodzie na terenie skansenu. A na koniec wyprawy uczniowie kupili pamiątki.
Wycieczka była bardzo ciekawa i udana.

 

01
02
03
04
05
06
Previous Next Play Pause

 

WARSZTATY TEATRALNO-TANECZNE

Swoje umiejętności teatralne i taneczne poszerzyło 200 uczniów. Dzieci, pod kierunkiem instruktorów, przygotowały w grupach 20 osobowych 10 tańców, które mogliśmy podziwiać podczas finałowego występu w marcu.
Warsztaty prowadziły panie: Ewa Golis, Danuta Kawiecka i Mirosława Wojtczak.

WARSZTATY SCENOGRAFICZNE

To drugie, ze względu na liczbę uczestników, warsztaty. 100 dzieci kształtując bądź usprawniając swoje zdolności manualne przygotowało dekorację do widowiska.
Zajęcia prowadziły panie: Barbara Beksa i Monika Olszowy.

 

www_scenogr (1)
www_scenogr (2)
www_scenogr (3)
www_scenogr (4)
www_scenogr (5)
www_scenogr (6)
www_scenogr (7)
www_scenogr (8)
www_scenogr (9)
Previous Next Play Pause

 

WARSZTATY KRAWIECKIE

40 uczniów poznało tajniki kroju, fastrygi, szycia, doszywania aplikacji i …... uszyło, pod czujnym okiem instruktorów, 200 strojów dla aktorów finałowego widowiska.
Zajęcia prowadziły panie: Iwona Kurdziuk i Elżbieta Zabiełło-Olszewska.

 

kraw (1)
kraw (2)
kraw (3)
kraw (4)
kraw (5)
kraw (6)
Previous Next Play Pause

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

20 uczniów zdobyło wiedzę na temat techniki witrażu. Powstało 20 przepięknych prac plastycznych ilustrujących polskie wierzenia ludowe.
Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Rydzewska.
Wynikiem zajęć plastycznych jest kalendarz.

 

01
02
03
04
05
06
Previous Next Play Pause

 

WARSZTATY PROMOCYJNE

15 uczniów doskonaliło umiejętności językowe, stylistyczne i gramatyczne redagując gazetkę tematyczną, artykuły do prasy lokalnej i telewizji o realizowanym projekcie. Zajęcia prowadziła pani Marta Serocka.
W ramach warsztatów promocyjnych odbywały się również zajęcia informatyczne. 20 uczniów nabyło praktycznych umiejętności dokumentowania, filmowania. Na zajęciach uczyliśmy się przetwarzać fotografię cyfrową, drukowaliśmy zdjęcia, umieszczaliśmy informacje na stronie internetowej oraz przygotowaliśmy podsumowującą działania projektowe prezentację.
Zajęcia prowadziła pani Krystyna Orlicka.

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

18 marca o godz. 11.00 w sali widowiskowej Braniewskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „WWW - Wielkie Wiosenne Wariacje” realizowanego przez naszą szkołę.
Zaproszeni goście obejrzeli przepiękne widowisko teatralno-muzyczne wystawione przez uczestników warsztatów. Uczniowie tańcząc do utworów między innymi Vivaldiego, Yanni'ego ukazali piękno trwającej jeszcze zimy i zaprezentowali to, co przyniesie nam radosna, kolorowa wiosna. W holu BCK można było podziwiać witraże wykonane przez nasze koleżanki i kolegów na warsztatach plastycznych, dla których inspiracją była tematyka zimowo-wiosenna.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowaliśmy od września 2009 roku. Miał on na celu rozwijanie postaw twórczych, pogłębienie wiedzy etnograficznej i historycznej, poprawienie wzajemnych relacji i komunikacji w zespołach oraz wzrost poczucia własnej wartości.

 

finałWWW (1)
finałWWW (2)
finałWWW (3)
finałWWW (4)
finałWWW (5)
finałWWW (6)
finałWWW (7)
finałWWW (8)
finałWWW (9)
finałWWW (10)
finałWWW (11)
finałWWW (12)
finałWWW (13)
finałWWW (14)
finałWWW (15)
finałWWW (16)
finałWWW (17)
finałWWW (18)
finałWWW (19)
finałWWW (20)
finałWWW (21)
finałWWW (22)
finałWWW (23)
finałWWW (24)
finałWWW (25)
finałWWW (26)
finałWWW (27)
Previous Next Play Pause

WWW W SKRÓCIE

Projekt trwał od 01 września 2009 do 31 marca 2010.

395 uczniów Szkoły wzięło udział w następujących projektowych zajęciach warsztatowych:

Ponadto miał miejsce wyjazd edukacyjny do Muzeum Etnograficznego w Olsztynku.

Wszystkie zajęcia warsztatowe koncentrowały się wokół zaprojektowanego na uroczyste zakończenie projektu widowiska teatralno-tanecznego będącego jednocześnie i zwornikiem wszystkich działań w trakcie ich trwania, i wartością samą w sobie.
Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły, a w kilka dni później uczniowie wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Etnograficznego w Olsztynku z udziałem w warsztatach poświęconych kultywowaniu tradycji, zwyczajów, wierzeń i obrzędów ludowych.
W trakcie warsztatów teatralno-tanecznych uczestnicy poszerzyli swoje umiejętności teatralne i taneczne, rozwinęli kreatywność i umiejętność współpracy w grupie. Zadaniem 10 zespołów było przygotowanie 10 tańców oraz wątku dramatycznego widowiska, ukazującego odwieczne zmagania dwóch żywiołów: odchodzącej zimy i następującej wiosny.
Pod kierunkiem instruktorów warsztatów krawieckich chłopcy i dziewczęta z klas starszych uszyli 200 strojów do poszczególnych tańców, poznając krok po kroku tajniki kroju, fastrygi, szycia i doszywania aplikacji.
Tematem warsztatów plastycznych była technika witrażu. Uczniowie zaprojektowali pamiątkowy kalendarz oraz zilustrowali polskie wierzenia ludowe w wykonanych 20 pracach plastycznych, które zaprezentowano na wernisażu podczas uroczystego zakończenia projektu.
100 uczniów z 4 grup świetlicowych pod kierunkiem instruktorów scenografii pochylało się nad dekoracją teatralną do poszczególnych scen widowiska poprawiając swoje zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną.
W ramach warsztatów promocyjnych uczniowie redagowali gazetkę tematyczną, artykuły do prasy lokalnej, komunikaty i materiały do lokalnej TV o realizowanym projekcie. Nabyli praktyczne umiejętności dokumentowania fotografowania, filmowania, przetwarzania oraz umieszczania informacji na szkolnej stronie internetowej. Przygotowali prezentację multimedialną poświęconą dzianiu się w projekcie.

Łącznie zrealizowano 241,5 godz. zajęć. Projekt był wyjątkowo egalitarny a tym samym bardzo tani, bowiem koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 126,58 zł. W wyjeździe edukacyjnym wzięło udział 46 uczniów. W ciągu 70 godz. zajęć 200 uczniów przygotowało 10 tańców do widowiska, a 40 chłopców i dziewcząt uczestniczących w warsztatach krawieckich trwających 84 godz. wykonało 200 strojów. Podczas 28 godz. warsztatów plastycznych 20 uczniów poznało nową technikę plastyczną – witraż, oraz przygotowało wernisaż swoich 20 prac, który obejrzało ok. 600 osób. Uczniowie ci zdobyli też umiejętność projektowania kalendarza wydrukowanego w 30 egz. 100 uczestników warsztatów scenograficznych trwających 28 godz. wykonało ciekawą dekorację do widowiska. 35 uczniów przez 31,5 godz. warsztatów promocyjnych redagowało szkolną gazetkę projektową, zakładkę projektowej strony internetowej oraz tworzyło prezentację multimedialną.