We wrześniu 2011 roku pani Anna Pawłowska otrzymała grant Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej na szkolenie "ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning" („Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu projektowym”) organizowane przez Smart Solutions Ltd na Malcie.

W sierpniu 2009 roku pani Anna Pawłowska, nauczyciel języka angielskiego, otrzymała grant programu Comenius: Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej i wzięła udział w seminarium nauczycieli języka angielskiego organizowanym przez Uniwersytet w Oxfordzie.

Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej jest jedną z akcji programu Comenius. Jej celem jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.