W sierpniu 2009 roku pani Anna Pawłowska, nauczyciel języka angielskiego, otrzymała grant programu Comenius: Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej i wzięła udział w seminarium nauczycieli języka angielskiego organizowanym przez Uniwersytet w Oxfordzie.

Uczestnicy dorocznego Seminarium pochodzą z całego świata, jest więc okazją do budowania wspólnoty i międzynarodowego zrozumienia.
Seminarium miało miejsce w Exeter College, jednej z najstarszych uczelni uniwersyteckich (zał. w 1314 roku), a także położonej w samym sercu Oxfordu.
Program kursu to 42 godziny wykładowe, w tym
12 godzin wykładów
30 godzin spotkań warsztatowych
W drodze do Oxfordu pani Ania odwiedziła Londyn:
the Tower, Pałac Buckingham, Muzeum Brytyjskie, ogrody Pałacu Kensington, etc