Dziękujemy pani Danusi Kawieckiej, nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie za przygotowanie scenariusza, choreografii oraz reżyserię i  koordynację całego przedsięwzięcia między miejskimi placówkami oświatowymi.