Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie jest obecna na stronie internetowej www.sp6braniewo.pl na bieżąco aktualizowanej oraz na międzynarodowej stronie internetowej szkół partnerskich, administrowanej przez Solvang Skole z Haugesund, Classfronter http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/d6d42c1b-220d-4276-9050-943bdbb1172f , w wielu dokumentach i artykułach.

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie jest rozpoznawalnym beneficjentem funduszy projektowych krajowych i uznanym partnerem międzynarodowym. Utrzymujemy bieżący kontakt ze szkołami z Unii Europejskiej. W środowisku lokalnym jesteśmy znani jako autorzy i realizatorzy projektów międzynarodowych, lokalnych i wewnątrzszkolnych, widowiska taneczno-muzycznego Noc świętojańska dla lokalnej społeczności Miasta i Gminy oraz konkursów powiatowych dla szkół podstawowych. 

Autorem i koordynatorem wszystkich projektów unijnych, w których brała udział Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie w latach 1999 – 2017 jest dyrektor Szkoły, pan Marian Klukowski, który je opracował i  przygotował pod względem formalnym i finansowym.

 

A. Równolegle z realizacją projektów międzynarodowych  i związanymi z tym wyjazdami na tygodniowe spotkania koordynatorów do szkół partnerskich ( Neapol - Włochy, Tim - Dania, Iisalmi - Finlandia, Kungsor - Szwecja, Londyn – Wielka Brytania, Haugesund - Norwegia, Nardo - Włochy, Heraklion – Grecja) dyrektor SP 6 w Braniewie, pan Marian Klukowski aplikował do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  o fundusze zewnętrzne na własny rozwój osobowy i otrzymał następujące granty:

1/ grant z Programu Comenius - Lingua C na intensywny kurs języka angielskiego -

     St. Joseph’s School w Oxfordzie (Wielka Brytania), termin: VII 1998,

2/ grant z programu Arion na wizytę studyjną - temat: grecki system edukacyjny -

     Heraklion (Grecja), termin: V 2000,

3/ grant z  programu Arion na wizytę studyjną - temat: hiszpański system edukacyjny -

     Oviedo (Hiszpania), termin: V 2003,

4/ grant z programu Arion na wizytę studyjną - temat: nauczanie języka angielskiego w klasach  młodszych -

     Kalamata (Grecja), termin: X 2005,

5/ grant z programu Arion na wizytę studyjną - temat: współpraca szkoły z rodzicami -

     Stambuł (Turcja), termin: V 2009,

6/ grant z programu Arion na wizytę studyjną - temat: współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi na rzecz  ochrony środowiska naturalnego – Skiathos/ Skopelos (Grecja), termin: V 2012,

7/ grant z programu Arion na wizytę studyjną - temat: współpraca z organizacjami pozarządowymi  -  Turyn (Włochy), termin: IV / V 2017.

            

B. W końcówce lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odbywały się w Polsce, z inicjatywy warszawskiej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Socrates - Comenius, pierwsze spotkania dyrektorów polskich szkół zainteresowanych współpracą ze szkołami zachodnimi, mające na celu zadzierzgnięcie współpracy międzynarodowej. Pierwsze spotkanie dla szkół północnego regionu Polski z zaproszonymi dyrektorami szkół unijnych, w którym uczestniczył pan Marian Klukowski odbyło się w 1997 r. w Osieku pod Toruniem. Efektem trzydniowych prac w grupie projektowej dyrektorów szkół z Danii (Tim Skole - Tim), Finlandii, (Kirkonsalmen Koulu - Iisalmi), Włoch (Scuola Media Statale Giacinto Gigante – Neapol), Francji (Collège Villaret-Clairefontaine  w  Le Mans ), Szkoły Podstawowej w Wilczętach i braniewskiej SP6 był nasz pierwszy zrealizowany projekt międzynarodowy „How to take care of our environment”.

Równolegle z realizacją projektu międzynarodowego Szkoła otrzymała grant  na złożony przez Dyrektora wniosek projektowy „The green garden around the school”  do programu PHARE Small Projects w Euroregionie Bałtyk, który został zrealizowany  ze Średnią Szkołą w Mamonowie w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Szkołą Podstawową w Szylenach (2000). Efekt tego projektu to założony, w miejsce zniszczonego wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie, ogród kwiatów, krzewów i zimozielonych drzew oraz chodnik z polbruku na szkolnym dziedzińcu..

Pozaformalne dyskusje uczestników Arion Study Visit w Heraklionie w maju 2000r. na temat europejskich systemów edukacyjnych zaowocowały też tym, że Pani dr Teresa Peczely, uczestniczka tejże, w lutym 2001r.  zaprosiła w imieniu władz oświatowych budapeszteńskiego XVII Dystryktu  (Węgry) wszystkich uczestników wizyty studyjnej w Heraklionie  na sympozjum pedagogiczne, na którym dyrektor M. Klukowski wygłosił prelekcję nt. idei  nauczania zintegrowanego.  

Podczas tej wizyty w Budapeszcie troje dyrektorów: Pani Sara Grove – dyrektor Brandlehow Primary School w Londynie, Pani Margita Beijmo – dyrektor Centralskolan w Kungsorze (Szwecja) i dyrektor braniewskiej SP 6 uzgodnili, że przygotują międzynarodowy projekt w Programie Comenius School Project: „Housing in the past and present”, na który nasza Szkoła otrzymała grant zrealizowany w latach 2002 – 2005.  Pomysłodawcą powiązania szkół w grupę partnerską był pan Marian Klukowski, który przygotował polską część projektu. Niezapomniane wrażenie na partnerach zachodnich podczas ich wizyty w SP6 wywarła chata prasłowiańska wykonana w holu Szkoły przez Panów: Romana Brandysa i Bogdana Kawieckiego, wyposażona w muzealne eksponaty, ozdobą której były żywe zwierzęta domowe.

Zaś do idei drzewa – zwornika kolejnego projektu wcześniej wymienieni dyrektorzy szkół powrócili w 2008 r. zaproszeni przez dyrektora M. Klukowskiego na tygodniowe spotkanie do  Sopotu, by jego pomysł jeszcze z wizyty studyjnej w Heraklionie  w 2000 roku zamienić w międzynarodowy projekt edukacyjny. Do Polski przyjechały Panie: Sara Grove, dyrektor Brandlehow Primary School z Londynu, Ingunn Tvedt Færaas, dyrektor norweskiej Solvang skole i Johanne Sætre, nauczyciel kl. I-VI oraz Nikolaos Lydakakis z 8th Elementary School of Heraklion (Kreta/Grecja). Podczas pracy nad projektem grupa utrzymywała kontakt internetowy z panią Paolą Gioffredą z włoskiej Scuola Media 1º Nucleo D. Hammarskjold z Nardo (Włochy). Dyrektorzy spędzili pracowity tydzień pochylając się  nad ideą drzewa z Knossos i finalną propozycją działań dla poszczególnych szkół partnerskich. W ten sposób powstał jeden z najlepszych projektów The International Tree – Developing Environmental Awareness (2009-2011). Za realizację tego projektu  Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie została wyróżniona, a nasza praca nad projektem zarekomendowana jako DOBRA PRAKTYKA PROGRAMU COMENIUS. Grupa projektowa otrzymała 112.000 €; w tym nasza Szkoła 24.000 €. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie aż 31-krotnie przekraczali granice państw z naszymi partnerami i odbyli tygodniowe wizyty w norweskim Haugesund, w Heraklionie, Londynie  oraz w Nardo. Ten grant umożliwił także zakup pomocy dydaktycznych  i wykonanie „pomnika” projektu - miedzianego drzewa.

(patrz zakładka: Comenius)

         

C. A oto jeszcze inne zrealizowane projekty krajowe, których wnioski i budżety, podobnie jak poprzednich, przygotował i był  koordynatorem tych projektów – dyrektor Szkoły, pan Marian Klukowski:

1/  czytaj-MY, licz-MY, twórz-MY (Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego) –  55.000 zł - 2008,

2/ WWW – wielkie wiosenne wariacje (EFS) - 50.000 zł –  2009/2010; wyróżnienie w konkursie Ambasador EFS,

3/ Pacynkowy zawrót głowy (EFS) – 392.000 zł – 2010/2011,

4/ Po nitce do kłębka – Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III (EFS) – 305.000 zł, w tym 119.000 zł dla SP6 – 2011/2012                                                

(wniosek projektowy został napisany przez dyrektora SP6, pana Mariana  Klukowskiego dla wszystkich szkół podstawowych w Braniewie),

(patrz zakładka: EFS)

5/ „Bezpieczna+”  - Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach  - 7.400 zł  - XII 2016.

       

D. Na uwagę zasługują również  projektowe szkolne przedsięwzięcia remontowo-budowlane i pozyskane w konsekwencji  środki finansowe, które zdecydowanie poprawiły komfort pracy wszystkim stronom procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Autorem wniosków, dzięki którym Szkole udało się uzyskać dofinansowanie na poniższe remonty, jest dyrektor Szkoły, pan Marian Klukowski:

1. Wyrównywanie różnic między regionami – Tworzenie nowych stanowisk pracy ( PFRON )2004

    -  4 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – 92.000 zł,

2. Wyrównywanie różnic między regionami – Likwidacja barier architektonicznych – Wymiana klepki

    parkietowej w sali gimnastycznej ( PFRON)  – 2005 – 154.000 zł,

3. Wyrównywanie różnic między regionami – Likwidacja barier architektonicznych – Wymiana   

    parkietu na dolnym holu Szkoły i remont WC chłopców ( PFRON )  – 2006  – 169.000 zł,

4. Organizacja i wyposażenie gabinetu logopedycznego ( EFS) – 22.000 zł,

5. Wyrównywanie różnic między regionami – Wyposażenie szkolnej świetlicy i remont łazienki ( PFRON ) – 80.000 zł,

6.  Internetowe centrum informacji bibliotecznej ( EFS ) – 2007 – 50.000 zł,

7. Wyrównywanie różnic między regionami – Likwidacja barier architektonicznych – Wymiana parkietu na górnym holu i remont WC dziewcząt ( PFRON ) – 2008 – 204.000 zł.

 

E. Projekty - Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie, pan Marian Klukowski był inicjatorem  założenia przy SP6 Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka.

Był też autorem wniosków Stowarzyszenia, które uzyskały dofinansowanie na realizację następujących projektów wspierających edukację:

 1/ 49.950 zł od LGR na nowoczesne Międzyszkolne Centrum Multimedialne MCM OKO –  2014, 

 2/ 10.000 zł na  projekt teatralny do Fundacji PZU „PZU z Kulturą - Lekcja z klasą”– 2015, 

 3/ 10.000 zł na projekt edukacyjny Fundacji BZWBK „Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów” – 2015,

 4/  29.500 zł na projekt: Utworzenie Szkolnego Klubu Rowerowego „Kółko”, w ramach  którego

zakupiono dla uczniów i opiekunów wyjazdów rowerowych 28 wysokiej klasy rowerów – 2015,

 5/ 4.000 zł na projekt sportowo-edukacyjny „Zdrowie kółkiem się toczy” – 2016/2017.