W styczniu 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne pt.: ,,Malowane słowem” opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zajęcia były przeprowadzone metodą pracy w grupach.

5 kwietnia br. uczniowie  naszej Szkoły z klasy Ia spotkali się w miasteczku ruchu drogowego z kierownikiem ruchu drogowego - asp. Maciejem Suchockim i dzielnicowym st. asp. Marcinem Orłowskim. Celem spotkania było podsumowanie projektu edukacyjnego „Jestem bezpieczny na drodze”.

Projekt edukacyjny „I ja mogę zostać misjonarzem” trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Brały w nim udział dzieci z klasy IV b i VI c  (45 osób).

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tematyką misyjną Kościoła katolickiego; ponadto – pogłębienie wiedzy o działalności misjonarzy w wybranych krajach, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dzieło misyjne, wzbudzanie chęci pomocy swoim rówieśnikom.

Od 24 X 2016 do 1 XII 2016 my, uczniowie IVa, IVb i IVc realizowaliśmy wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami uczącymi nas języka polskiego, historii, informatyki i plastyki oraz z naszymi rodzinami projekt pn. „Znam historię swojej rodziny”, którego celem była integracja między pokoleniami w rodzinie, a także dbałość o, jak najszerzej rozumianą, rodzinną pamięć.

 

 W kwietniu i maju 2017 roku my, uczniowie klas czwartych, na lekcjach języka polskiego realizowaliśmy projekt, dzięki któremu poznaliśmy życie Hansa Christiana Andersena i zastanawialiśmy  się nad tym, kto lub co sprzyjało lub nie realizacji marzeń małego i młodego Hansa.

W miesiącach marzec – maj uczniowie klasy 4a wzięli udział w projekcie edukacyjnym: „Uczymy się matematyki poprzez zabawę i doświadczenia”.