Projekt edukacyjny „I ja mogę zostać misjonarzem” trwał od października 2016 roku do marca 2017 roku. Brały w nim udział dzieci z klasy IV b i VI c  (45 osób).

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tematyką misyjną Kościoła katolickiego; ponadto – pogłębienie wiedzy o działalności misjonarzy w wybranych krajach, kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dzieło misyjne, wzbudzanie chęci pomocy swoim rówieśnikom.

Inauguracją projektu stała się Niedziela Misyjna (30 października 2016 r.), podczas której uczniowie, przebrani w stroje charakterystyczne dla krajów misyjnych, czytali słowo Boże, modlitwę powszechną, nieśli dary ofiarne.

Następnie, na lekcjach religii, dzieci miały okazję poznać środowisko geograficzne, przyrodnicze, kulturowe państw afrykańskich i azjatyckich. Pomocne tu były filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne (przygotowane przez chętnych uczniów) oraz liczne plakaty, albumy i broszurki, opracowywane w określonych grupach.

Niezapomniane wrażenie wywarła na uczniach wizyta w klasztorze Sióstr św. Katarzyny, wywiad z misjonarkami, pokaz pamiątek misyjnych.

W ramach projektu, spora grupa uczniów, wzięła udział w konkursie plastyczno - literackim „Prześladowani chrześcijanie – mogę im pomóc”. Konkurs został ogłoszony przez Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie, zaś wyniki poznamy w maju.

Pogłębienie wiedzy o problemach na placówkach misyjnych okazało się bardzo pomocne przy wspólnym tworzeniu scenariusza przedstawienia „Dzielmy się wiarą jak chlebem” oraz choreografii tańca. Pomysłowość i zaangażowanie uczniów znalazły również odzwierciedlenie w kostiumach i dekoracjach do montażu słowno -muzycznego.

Uroczyste zakończenie projektu nastąpiło 12 marca 2017 r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. Zgromadzeni goście obejrzeli: tańce do utworów Siewców Lednicy, przedstawienie misyjne, wysłuchali tematycznych pieśni.

Dzięki aktywnej pracy nad projektem, dzieci poznały różne możliwości pomocy swoim rówieśnikom, zaangażowały się w zadania, czyniące z nich małych misjonarzy w swoim środowisku.

 

projekt religia (1)
projekt religia (2)
projekt religia (3)
projekt religia (4)
projekt religia (5)
projekt religia (6)
projekt religia (7)
projekt religia (8)
projekt religia (9)
projekt religia (10)
projekt religia (11)
projekt religia (12)
projekt religia (13)
projekt religia (14)
projekt religia (15)
projekt religia (16)
projekt religia (17)
projekt religia (18)
projekt religia (19)
projekt religia (20)
projekt religia (21)
projekt religia (22)
Previous Next Play Pause