28 listopada odbył się finał projektu edukacyjnego „I Ty możesz zostać naukowcem - podróż do krainy eksperymentu”. Tego dnia uczniowie klasy VIIc zaprezentowali młodszym kolegom z kl. IVa krótki pokaz ciekawych eksperymentów, składający się z trzech doświadczeń: efektownego spalania butanu, zielonego smoka oraz spalania wodoru w bańkach mydlanych.

Uczniowie klasy IV przedstawili, w formie plakatów, z czym kojarzy im się słowo eksperyment oraz nauki: biologia i chemia.

 

Po występie młodsi uczniowie rozpoczęli pracę laboratoryjną, podczas której próbowali odpowiedzieć na pytanie, czym jest powietrze i jaki ma skład. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy laboratoryjne. Każda z grup miała za zadanie przeprowadzić trzy doświadczenia: zbadać skład powietrza, otrzymać tlen i zbadać jego właściwości oraz otrzymać dwutlenek węgla i spróbować nim zgasić palącą się świeczkę. Uczniowie najpierw zapoznali się z zasadami bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz nazewnictwem i zastosowaniem sprzętu i szkła laboratoryjnego, potrzebnego im do pracy. Czwartoklasiści świetnie poradzili sobie z pierwszymi dwoma eksperymentami. Najtrudniejszym etapem lekcji okazało się otrzymanie dwutlenku węgla oraz przelanie zebranego w balonie gazu, tak, aby nie uciekł z naczynia i mógł zgasić świeczkę. Po każdym wykonanym doświadczeniu, uczniowie wyniki swej pracy sumiennie notowali w kartach pracy, co pomogło im we właściwym wnioskowaniu na koniec lekcji. W części podsumowującej poszczególne grupy, w oparciu o zdobytą wiedzę, wspólnie uzupełniły logogryf.

Po efektownych doświadczeniach chemicznych uczniowie klasy czwartej przeszli do sali biologicznej, gdzie czekało na  nich pięć stanowisk. Młodsi uczestnicy projektu zostali podzieleni na pięć grup i przystąpili do realizacji zadań. Przy pierwszym stanowisku dzieci zapoznały się z budową mikroskopu oraz przeprowadziły obserwację mikroskopową gotowych preparatów. Przy drugim stanowisku uczniowie wykonywali własne preparaty mikroskopowe z pomidora, obserwowali je oraz rysowali, to co zobaczyli pod mikroskopem w karcie pracy. Trzecie zadanie polegało na wykrywaniu skrobi w wybranych produktach spożywczych za pomocą roztworu jodyny, a czwarte na wykrywaniu tłuszczów. Przy piątym stanowisku dzieci miały okazję sprawdzić  jak rozmieszczone są receptory w skórze. Po każdym doświadczeniu uczniowie uzupełniali kartę pracy, notowali wyniki oraz wyciągali własne wnioski. Młodszym uczestnikom projektu dzielnie pomagali ich starsi koledzy z klasy VIIc.

                Zaproszeni uczniowie byli bardzo zainteresowani zarówno samodzielnym eksperymentowaniem, jak i efektownymi eksperymentami zaprezentowanymi przez starsze koleżanki i kolegów.

Opiekunowie projektu:

Magdalena Czubaszek

Małgorzata Surowiec

Kinga Muszyńska

 

 

pr_biochem1
pr_biochem2
pr_biochem3
pr_biochem4
pr_biochem5
pr_biochem6
pr_biochem7
pr_biochem8
pr_biochem9
pr_biochem10
pr_biologi12
pr_biologia11
pr_biologia13
pr_chemia14 (2)
pr_chemia15 (2)
pr_chemia16
pr_chemia18
pr_chemia19
Previous Next Play Pause