„ ( … ) Weszła służąca z pięknym dzbanem i polewała mu (Odysowi) ręce nad srebrną miednicą, potem zastawiła stół wygładzony; na nim czcigodna klucznica położyła chleb i różne dania, rada ze swoich zapasów. Pił i jadł niezłomny boski Odys. ( … ) ”

                                                                                Homer „Odyseja” (fragment Pieśni siódmej)

 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klasy Va, Vb i Vc realizowali projekt pn. „Uczta u Dzeusa”. Najpierw czytali polecone przez nauczycielki języka polskiego panie, Mirosławę Klukowską i Martę Serocką oraz wybrane przez siebie mity greckie przetłumaczone i też po części stworzone przez Wandę Markowską, Jana Parandowskiego i Roberta Gravesa. Te czasami różne wersje tych samych mitów często ich zaskakiwały, a jednocześnie wzbogacały ich wiedzę o wierzeniach, zwyczajach i codziennym życiu starożytnych Greków. Oglądali też filmy dokumentalne i prezentacje, ukazujące pamiątki greckiej cywilizacji, szukali informacji w słownikach, encyklopediach i Internecie, gromadzili mitologiczne związki frazeologiczne. Potem swoją wiedzę i talenty mogli sprawdzić biorąc udział w konkursie krasomówczym i plastycznym oraz teście ze znajomości mitologii. Niektórzy dzielili się swoimi wspomnieniami z wakacji w Grecji.  Stały się one inspiracją do stworzenia prezentacji multimedialnych o codziennym życiu Greków (domy i ich wyposażenie, uprawy, hodowle, pożywienie, ubrania, fryzury, rozrywki…).

A wszystko to z myślą o uczcie, która miała być punktem kulminacyjnym projektu!

Większość tych działań wymagała harmonijnej współpracy, którą ułatwił zawarty na początku kontrakt.  Uczniowie w każdej z klas piątych podzielili się na kilkuosobowe grupy i zdecydowali, kto będzie liderem w każdej z nich, wybrali „swoich” bogów, przydzielili sobie role  w wybranych scenkach dramatycznych, omówili ruch sceniczny, grę … Trwały między nimi rzeczowe dyskusje nad tym, kto i co ma zrobić (jakie: stroje, atrybuty, dekoracje, rekwizyty, obrusy, naczynia, potrawy? … ).

Uczniowie musieli wykazać się dużą samodzielnością, odpowiedzialnością i umiejętnością współpracy w grupie. Wiele prób i prac zostało wykonanych przez dzieci w domach. W tych działaniach  wspierali ich najbliżsi: rodzice, opiekunowie, dziadkowie, rodzeństwo, którzy licznie przybyli na początku stycznia 2018 r. na  Ucztę u Dzeusa w klasach: Va, Vb i Vc. Tej greckiej biesiadzie „pod olimpijskim niebem” przy suto zastawionych stołach towarzyszyły pokazy mody, prezentacje, scenki dramatyczne, konkursy mitologiczne, muzyka i tańce.

Po tym projekcie pozostały wspaniałe wspomnienia i te galerie zdjęć!

 

                                                                                                          Opiekunowie projektu:

                                                                                                          Mirosława Klukowska

                                                                                                          Marta Serocka

 

Uczta_Va (1)
Uczta_Va (2)
Uczta_Va (3)
Uczta_Va (4)
Uczta_Va (5)
Uczta_Va (6)
Uczta_Va (7)
Uczta_Va (8)
Uczta_Va (9)
Uczta_Va (10)
Uczta_Va (11)
Uczta_Va (12)
Uczta_Va (13)
Uczta_Va (14)
Uczta_Va (15)
Uczta_Va (16)
Uczta_Va (17)
Uczta_Va (18)
Uczta_Va (19)
Uczta_Va (20)
Uczta_Va (21)
Uczta_Va (22)
Uczta_Va (23)
Uczta_Va (24)
Uczta_Va (25)
Uczta_Va (26)
Uczta_Va (27)
Uczta_Va (28)
Uczta_Va (29)
Uczta_Va (30)
Uczta_Va (31)
Uczta_Va (32)
Uczta_Va (33)
Previous Next Play Pause
 
Uczta_Vb (1a)
Uczta_Vb (1b)
Uczta_Vb (2)
Uczta_Vb (3)
Uczta_Vb (4)
Uczta_Vb (5)
Uczta_Vb (6)
Uczta_Vb (6a)
Uczta_Vb (7)
Uczta_Vb (8)
Uczta_Vb (9)
Uczta_Vb (11)
Uczta_Vb (12)
Uczta_Vb (12a)
Uczta_Vb (13)
Uczta_Vb (13a)
Uczta_Vb (14)
Uczta_Vb (16)
Uczta_Vb (17)
Uczta_Vb (18)
Uczta_Vb (19)
Uczta_Vb (20)
Uczta_Vb (21)
Uczta_Vb (22)
Uczta_Vb (23)
Uczta_Vb (25)
Uczta_Vb (26)
Uczta_Vb (27)
Uczta_Vb (28)
Uczta_Vb (29)
Uczta_Vb (30)
Uczta_Vb (31)
Uczta_Vb (32)
Uczta_Vb (33)
Uczta_Vb (34)
Uczta_Vb (35)
Previous Next Play Pause
 
Uczta_Vc (1)
Uczta_Vc (2)
Uczta_Vc (3)
Uczta_Vc (4)
Uczta_Vc (5)
Uczta_Vc (6)
Uczta_Vc (7)
Uczta_Vc (8)
Uczta_Vc (9)
Uczta_Vc (10)
Uczta_Vc (11)
Uczta_Vc (12)
Uczta_Vc (13)
Uczta_Vc (14)
Uczta_Vc (15)
Uczta_Vc (16)
Uczta_Vc (17)
Uczta_Vc (18)
Uczta_Vc (19)
Uczta_Vc (20)
Uczta_Vc (21)
Uczta_Vc (22)
Uczta_Vc (23)
Uczta_Vc (24)
Uczta_Vc (25)
Uczta_Vc (26)
Uczta_Vc (27)
Uczta_Vc (28)
Uczta_Vc (29)
Uczta_Vc (30)
Uczta_Vc (31)
Uczta_Vc (32)
Uczta_Vc (33)
Previous Next Play Pause