W styczniu 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne pt.: ,,Malowane słowem” opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Zajęcia były przeprowadzone metodą pracy w grupach.

W szkolnym projekcie edukacyjnym pt. „Weihnachten in Deutschland”, który trwał od 16 listopada do 15 grudnia 2016 r., brali udział uczniowie z klasy VI c, zaś jego koordynatorem była nauczycielka języka niemieckiego, Aleksandra Mateja. 

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż...- „Dziewczynka z zapałkami”.

Wśród wielu wyznaczonych celów - tym głównym i najbardziej znaczącym było kształtowanie u uczniów uczucia empatii, odczuwania potrzeby niesienia pomocy innym i szukania  sposobów pomocy współczesnym, biednym dzieciom. 

W szkolnym projekcie edukacyjnym pn. "Pokochajmy i chrońmy drzewa", który trwał od 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r., brali udział uczniowie klasy II c z wychowawczynią Dorotą Pękalą oraz uczniowie klasy VIa i IVb, uczestniczący w zajęciach koła ekologiczno - krajoznawczego pod kierunkiem nauczyciela przyrody, Elżbiety Szymorek.