Nasze początki…

Wrzesień 1999. Zadania wojskowo-sportowego zgrupowania”Tajfun” przy Średniej Szkole w Mamonowie zostają podzielone na dwie kategorie: wojskowo-patriotyczną i turystyczno-krajoznawczą. Powstaje sekcja turystyczna. 26 marca 2000 na zebraniu ogólnym miłośników turystyki i aktywnego wypoczynku zostaje podjęta decyzja o powołaniu Młodzieżowego Klubu Turystycznego „Balga”, a 25 kwietnia 2000 decyzją nr 125 Rady Miasta Mamonowa Młodzieżowy Klub Turystyczny „Balga” zostaje zarejestrowany oraz otrzymuje statut.

W marcu br. gościła w SP6 grupa młodzieży z Młodzieżowego Klubu Turystycznego Balga pod opieką nauczyciela Nikołaja Dieviatych zajmująca się wspinaczką górską, speleologią i turystyką kwalifikowaną (piesza, górska, narciarska, wodna, speleologiczna, auto-moto, powietrzna, rowerowa i kombinowana).