W marcu br. gościła w SP6 grupa młodzieży z Młodzieżowego Klubu Turystycznego Balga pod opieką nauczyciela Nikołaja Dieviatych zajmująca się wspinaczką górską, speleologią i turystyką kwalifikowaną (piesza, górska, narciarska, wodna, speleologiczna, auto-moto, powietrzna, rowerowa i kombinowana).
Przygotowali oni dla naszej młodzieży w szkolnej sali gimnastycznej pokaz swoich umiejętności wspinaczkowych i wzbudzili niekłamany zachwyt. Nasi uczniowie mogli również popróbować swoich sił na bezpiecznych torach linowych specjalnie przygotowanych na wysokości dla „żółtodziobów”. W kwietniu, o ile proces wizowy zostanie pomyślnie zakończony, planowane jest spotkanie reprezentacji uczniów obu szkół w Mamonowie, a w okresie wakacyjnym wspólny międzynarodowy obóz turystyczny pod namiotami. Ze swojej strony proponujemy młodzieży ze szkoły Średniej w Mamonowie czynny udział w przygotowywanej przez „Szóstkę” Nocy Świętojańskiej, której wystawienie na deskach braniewskiego amfiteatru planujemy w czerwcu, spotkania sportowe po obu stronach granicy, uczestnictwo w innych przedsięwzięciach edukacyjnych Szkoły, projekty literackie i, niewykluczone, wspólny międzynarodowy projekt z przyzwoitym wsparciem finansowym na uzgodnione działania, w którym weźmie udział młodzież obu Szkół.