Nasze początki…

Wrzesień 1999. Zadania wojskowo-sportowego zgrupowania”Tajfun” przy Średniej Szkole w Mamonowie zostają podzielone na dwie kategorie: wojskowo-patriotyczną i turystyczno-krajoznawczą. Powstaje sekcja turystyczna. 26 marca 2000 na zebraniu ogólnym miłośników turystyki i aktywnego wypoczynku zostaje podjęta decyzja o powołaniu Młodzieżowego Klubu Turystycznego „Balga”, a 25 kwietnia 2000 decyzją nr 125 Rady Miasta Mamonowa Młodzieżowy Klub Turystyczny „Balga” zostaje zarejestrowany oraz otrzymuje statut.

Miniony okres działalności Klubu wypełniają liczne zawody sportowe, wycieczki, obozy naukowo-treningowe, a klubowicze ze zdobywają cenne doświadczenie. W kręgu profesjonalistów oczywiste jest przekonanie o wychowawczej roli turystyki, która w ich życiu zajmuje wysokie priorytetowe miejsce. Niezwykle ważne jest skupianie uwagi na wynikach naukowej działalności turystów. Zdobyte doświadczenie, opanowane wszystkie aspekty techniczne dzięki uczestnictwu w licznych zawodach sportowych trzeba umieć przenieść i zastosować w życiu codziennym. To wszystko łączy w sobie marsz kwalifikowany. Turystyka sportowa zamyka się w 9 kategoriach w zależności od sposobu przemieszczania się. Jest więc turystyka piesza, górska, narciarska, wodna, speleologiczna, auto-moto, powietrzna, rowerowa, i kombinowana.

Od 2005r. MKT Balga bierze udział w marszach kwalifikowanych. Mamy za sobą liczne, o różnym stopniu trudności trasy Obwodu Kaliningradzkiego, Półwyspu Kolskiego, Krymu.

W 2011 roku drużyna Klubu zajęła II miejsce i srebrny medal w Mistrzostwach Rosji w grupie juniorów w kategorii „Turystyka sportowa na kombinowanym dystansie - Podbiegunowy Marzec” (zawody poszukiwawczo – ratownicze i tor przeszkód).
Jesienią 2011 członkowie Klubu doskonalili technikę speleologiczną podczas pobytu na Krymie. Zdobyli pieczary I i II kategorii o głębokości do 150 m.
Niezależnie od kłopotów finansowych, młodzi członkowie Klubu aktualnie opanowują trudną technikę przemieszczania się na nartach, którą sprawdzą w surowych warunkach, z jakimi przyjdzie się im zmierzyć za Kręgiem Polarnym, ponieważ wiosną wybierają się na Półwysep Kolski.
Gratulacje zespołowi w składzie: Околодько Софья, Ракова Даша, Моисеев Сергей, Пилипенко Настя, Осипова Лиза, Шакола Дима, Орлова Вика za zdobycie I miejsca w Obwodowych zawodach turystyki pieszej, które zostały rozegrane 12 stycznia br. w Kaliningradzie.
Dobrej pogody, mocnych lin, niezawodnego ramienia przyjaciół! Ku nowym niezdobytym szczytom! Powodzenia w naszej nielekkiej pracy!!!

Przewodniczący MKT Balga
Девятых Николай