13 czerwca 2014 roku 48 osobowa grupa uczniów klas I – III z naszej Szkoły pojechała do Olsztyńskiego Teatru Lalek na przedstawienie pt. „Bajka o szczęściu” w ramach projektu „Lekcja z klasą”, bowiem działające przy naszej Szkole Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka na realizację projektu wygrało w Konkursie dotacyjnym z  programu Fundacji PZU: „PZU z Kulturą” środki finansowe w wysokości 12.494,07 zł.

Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole po raz kolejny przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i zostało jego laureatem.

Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka jest wspieranie działalności statutowej placówek oświatowych w zakresie inicjowania i wspomagania przedsięwzieć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w dziele wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz pomoc rodzinom zagrożonym ekskluzją społeczną.