Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole wzięło udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego w obszarach: ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.Na realizację zadania Pan Wojewoda przeznaczył 233.068 zł. Spośród kilkudziesięciu ofert, które wpłynęły na konkurs od zainteresowanych podmiotów: szkół i organizacji pozarządowych dofinansowano 8, w tym nasz wniosek kwotą 23.580 zł. To 80% całości wydatków, ponieważ pozostałe 20% - 5.895 zł dołożył Urząd Miasta Braniewo. Autorem zwycięskiego wniosku projektowego jest dyrektor SP6 Marian Klukowski. To kolejny, bo już czwarty, dofinansowany wniosek naszego Stowarzyszenia działającego niespełna 2 lata.
Za tę kwotę kupiono 29 wysokiej klasy rowerów, w tym 26 dla uczniów i 3 dla opiekunów grupy.
Ideą, która przyświeca projektowi jest prowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych w klasach V i VI (bo mają karty rowerowe) - zwłaszcza przyrodniczych - poza murami szkoły, w okalającym Braniewo nadzalewowym terenie, wręcz stworzonym do tego typu prac badawczych. Ponadto uczniowie będą brali udział w typowych wyjazdach turystyczno - rekreacyjnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego i nie tylko.
A więc w drogę.