W trakcie obrad  zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie  03.10.2017 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

 

Przewodniczący-Mariusz Furtak

Zastępca Przewodniczącego-Ewa Pietrzak

Sekretarz-Agnieszka Sładkiewicz

Skarbnik-Aleksandra Piechocka

 

Członkowie:

1.Joanna Wilk

2.Anna Bądkowska

3.Ewelina Szwedko

 

Komisja Rewizyjna:

1.Julita Stępnicka

2.Anna Paczyńska

3.Lena Lisowska

 

Ponadto poruszono kwestię finansów za ubiegły rok, oceniono pracę Rady Rodziców, poruszono inne kwestie, które zostały ujęte w protokole z  03.10.2017r.

Ustalono także  nowe kwoty składek na Radę Rodziców w wysokości:

za jedno dziecko w szkole – 26 zł,

za drugie i każde kolejne dziecko w naszej szkole -14 zł (za każde dziecko).

 

                                                                                                     Rada Rodziców