Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole po raz kolejny przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i zostało jego laureatem.

29.04.2017 r. - Szyleny, Bobrowiec

 

Szyleny 1
Szyleny 2
Szyleny 3
Szyleny 4
Szyleny 5
Szyleny 6
Szyleny 7
Szyleny 8
Szyleny 9
Szyleny 10
Szyleny 11
Szyleny 12
Szyleny 13
Szyleny 14
Szyleny 15
Szyleny 16
Szyleny 17
Szyleny 18
Szyleny 19
Szyleny 20
Previous Next Play Pause
 
 
 

 

 

 

Slajd1
Slajd2
Slajd3
Slajd4
Slajd5
Slajd6
Slajd7
Slajd8
Slajd9
Slajd10
Slajd11
Slajd12
Slajd13
Slajd14
Slajd15
Slajd16
Slajd17
Slajd18
Slajd19
Slajd20
Slajd21
Slajd22
Slajd23
Slajd24
Slajd25
Slajd26
Slajd27
Slajd28
Slajd29
Slajd30
Slajd31
Slajd32
Slajd33
Slajd34
Slajd35
Slajd36
Slajd37
Slajd38
Slajd39
Slajd40
Previous Next Play Pause

 

Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka jest wspieranie działalności statutowej placówek oświatowych w zakresie inicjowania i wspomagania przedsięwzieć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w dziele wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz pomoc rodzinom zagrożonym ekskluzją społeczną.