Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole po raz kolejny przystąpiło do programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i zostało jego laureatem.

Dzięki temu możemy realizować projekt sportowo-edukacyjny "Zdrowie kółkiem się toczy!", którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz podniesienie umiejętności gromadzenia materiałów fotograficznych, notatek z grupowych wyjazdów rowerowych do pobliskich  miejscowości i przetwarzaniem materiału na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego. Uczniowie klas V i VI rozwijają swoje sportowe, przyrodnicze, fotograficzne i informatyczne pasje, a także uczą się pracy w grupie metodami projektu. Podczas wycieczek rowerowych obok opiekunów - nauczycieli wychowania fizycznego, uczniom towarzyszą także rodzice - wolontariusze z grupy rowerowej "Szybki struś". 

Całkowity koszt projektu – 11600 zł

Kwota dofinansowania projektu – 4000 zł

 

Pierwsze wyjazdy sportowo-rekreacyjne za nami, zapraszamy do obejrzenia fotoreportaży!