Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka jest wspieranie działalności statutowej placówek oświatowych w zakresie inicjowania i wspomagania przedsięwzieć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w dziele wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz pomoc rodzinom zagrożonym ekskluzją społeczną.


STATUT (do pobrania TUTAJ)

 

ZARZĄD:

  • Dorota Pękala - prezes
  • Gabriela Teresa Mieczkowska - członek zarządu
  • Zbigniew Henryk Krzemiński - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Dorota Demkowicz
  • Łukasz Grzegorz Surowiec
  • Danuta Weronika Kawiecka

KRS: 0000450672

NIP: 5821625330
REGON: 281471776


ADRES:
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo