Celem działania Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka jest wspieranie działalności statutowej placówek oświatowych w zakresie inicjowania i wspomagania przedsięwzięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwłaszcza w dziele wyrównywania szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz pomoc rodzinom zagrożonym ekskluzją społeczną.


Stowarzyszenie zakończyło działalność z dniem 21 września 2020 r.

KRS: 0000450672

NIP: 5821625330
REGON: 281471776


ADRES:
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo