WŁADYSŁAW DESPET- ŻOŁNIERZ DWÓCH NARODÓW

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Stowarzyszenie Edukacyjne „Serce otwarte jak książka”, działające przy Szkole Podstawowej  nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie (www.sp6braniewo.pl), realizowało od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową z Kłaja pod Krakowem (www.spklaj.edu.pl) projekt pn. „Władysław Despet – żołnierz dwóch narodów”.

Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka działające przy naszej Szkole wzięło udział w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego w obszarach: ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Wniosek Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka został złożony do braniewskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na ogłoszony konkurs w ramach działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa i uzyskał dofinansowanie 49946,11 zł, z czego 15%, czyli 7491,92 zł otrzymał od Urzędu Miasta Braniewo.

17 czerwca 2014 r. 48 uczniów z kl. I – III z naszej Szkoły pojechało do Teatru Lalek w Olsztynie na spektakl pt. „Tygrys Pietrek”. Było to możliwe dzięki temu, że złożony na konkurs Fundacji PZU „PZU  z kulturą”  wniosek naszego przyszkolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce otwarte jak książka – „Lekcja z klasą”, uzyskał uznanie Państwa oceniających i otrzymał dofinansowanie 12.494.07 zł.

13 czerwca 2014 roku 48 osobowa grupa uczniów klas I – III z naszej Szkoły pojechała do Olsztyńskiego Teatru Lalek na przedstawienie pt. „Bajka o szczęściu” w ramach projektu „Lekcja z klasą”, bowiem działające przy naszej Szkole Stowarzyszenie Edukacyjne Serce otwarte jak książka na realizację projektu wygrało w Konkursie dotacyjnym z  programu Fundacji PZU: „PZU z Kulturą” środki finansowe w wysokości 12.494,07 zł.