ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Tabela zebrań i konsultacji z rodzicami
Zebrania z rodzicamiKonsultacje godz. 16:00-17:00
18  września     2018 r.

18  października    2018 r.

13  grudnia      2018 r

15  listopada         2018 r.

17  stycznia     2019 r.  

7    marca             2019 r.

23  maja          2019 r.  

10  kwietnia          2019 r.