ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Tabela zebrań i konsultacji z rodzicami
Zebrania z rodzicamiKonsultacje godz. 16:00-17:00
3-4  września     2019 r.

17  października    2019 r.

12  grudnia      2019 r

14  listopada         2019 r.

16  stycznia     2020 r.  

 5   marca             2020 r.

21  maja          2020 r.  

23  kwietnia          2020 r.