Drukuj

„NIE LĘKAJCIE SIĘ!” Tymi słowami papież Jan Paweł II zwracał się do młodych ludzi, zachęcając ich do podjęcia trudu codziennych obowiązków. Okazją do refleksji nad tym serdecznym wezwaniem, jak i nad innymi słowami Ojca świętego, były obchody Święta Szkoły.

 15 października o godz. 12.00, odbyła się w kościele św. Antoniego, uroczysta msza święta za całą społeczność szkolną –

uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Braniewa- pan Tomasz

Sielicki i wiceburmistrz- pani Anna Kapusta, Przewodniczący Rady Miejskiej- pan Dariusz Frąckiewicz, dyrektor Centrum Usług

Wspólnych - pani Agnieszka Nawrot- Kopycińska, komendantka Hufca ZHP w Braniewie- phm. Katarzyna Pawlicka oraz

przedstawiciele rodziców.

Podczas liturgii zaprezentowano montaż słowno-muzyczny, przypominający nam nauki papieża:

„Trwaj w prawdzie!”

„Doceniaj dar życia!”

„Rozdawaj miłość!”

Wtedy będziesz szczęśliwym uczniem, rodzicem, nauczycielem.

Wielkim przyjacielem Jana Pawła II był kardynał Stefan Wyszyński, niedawno ogłoszony błogosławionym. Aby zaakcentować to wydarzenie, w naszej szkole ogłoszono konkurs „ABC miłości w oczach dzieci.”

Rozdanie nagród odbyło się po mszy świętej ku czci Patrona.

WYRÓŻNIENI:

Oliwia Pyl kl. I c

Zuzia Pietkiewicz kl. IV b

Szymon Stępnicki kl. V c

Hubert Podlecki kl. V c

Aniela Buta kl. VII a

Antoni Szczygieł kl. VII b

Ola Milaniuk kl. VIII d

Małgosia Ossowska kl. VIII d

Aleksander Łacman kl. VIII a