GODZINA LEKCYJNA

CZAS TRWANIA LEKCJI

DŁUGOŚĆ PRZERW

1 lekcja

8 00 – 8 45

10 min

2 lekcja

8 55 – 9 40

10 min

3 lekcja

9 50 – 10 35

20 min

4 lekcja

10 55 – 11 40

10 min

5 lekcja

11 50 – 12 35

10 min

6 lekcja

12 45 – 13 30

10 min

7 lekcja

13 40 -14 25

10 min

8 lekcja

14 35 – 15 20

10 min

9 lekcja

15 30 – 16 15

10 min

10 lekcja

16 25 -  17 10

10 min

11 lekcja

17 20 - 18 05

10 min