Opłaty za posiłki należy wpłacać do 5-go każdego miesiąca na konto bankowe szkoły : 02 8313 0009 00369064 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.