Próbny Egzamin Ósmoklasisty

27.11.2018 r. - język polski

 28.11.2018 r. - matematyka

29.11.2018 r. - język obcy nowożytny

 

Testy sprawdzające kl. VII

12.02.2019 r. - język polski

13.02 2019 r. - matematyka

14.02.2019 r. - język obcy nowożytny

 

Egzamin Ósmoklasisty

15.04.2019 r. - język polski

16.04.2019 r. - matematyka

17.04.2019 r. - język obcy nowożytny