Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

„Brzechwa dzieciom”

Czytanie to najważniejsza umiejętność, jaką powinien zdobyć każdy uczeń.

Czytanie zabawnych, uroczych, bawiących nas grą słów

wierszy Jana Brzechwy to prawdziwa przyjemność.

A dzielenie się tą przyjemnością na forum publicznym,

jakim jest scena w Auli Pacyny,

to dopiero  SZTUKA !

 

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem jeden wiersz może wybrać 2 uczniów.

 

 

1. Cele konkursu:

- popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,

- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,

- zachęcanie do występów na scenie,

- prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich uczniów,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze;

2. Zasady uczestnictwa:  

 -  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - V,

 - konkurs będzie miał formę prezentacji z pamięci wybranego wiersza z listy (kliknij tutaj: Wiersze Jana Brzechwy),      

 - uczeń, chcący wziąć udział w konkursie powinien najpierw przeczytać wiersze z załączonej

     listy, a potem wybrać jeden z nich (POPROŚ o pomoc swoją panią polonistkę, mamę, tatę...),

-  jeden wiersz z listy może recytować tylko jeden uczeń ( zapisy w bibliotece szkolnej już od dziś - POŚPIESZ SIĘ),

-  prezentacja wiersza nie może przekraczać 5 minut,

- każda klasa typuje po 2 uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,

- zgłoszenia do etapu szkolnego konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do 21 III 2018r.


3. Przebieg konkursu:

       a) I etap : eliminacje klasowe – do 6 kwietnia 2018 r. /nauczyciel uczący w danej klasie języka polskiego typuje 2 uczestników konkursu/,
       b) II etap: eliminacje szkolne – 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30, Aula Pacyny;

4. Kryteria oceny:

       Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- wrażenie artystyczne (prezentacje recytatorskie MUSZĄ być wzbogacone o środki  teatralne: ruch sceniczny, gest, mimikę, rekwizyt lub kostium).

5. Nagrody:

    Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy i słodycze, a uczniowie, którzy zajmą  I, II i III miejsce – książki.

6. Zapraszamy na korepetycje recytatorskie do biblioteki (UMÓW się wcześniej)))


                                                                  Organizatorzy konkursu: M. Klukowska, M. Serocka