Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie wraz z nauczycielami języka polskiego i biblioteki zaprasza do  udziału w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym o "Złote ó", który odbędzie się 11.05.2018 r. o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

 

 


Zgłoszenia pisemne (inne nie będą brane pod uwagę) prosimy przesyłać do 20.04.2018 r. 
                                     Koordynator konkursu: Renata Pisarska-Giecewicz

 

 

Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o "Złote ó"

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap szkolny:
Tytuł konkursu: „Złote ó”. 
Forma konkursu: dyktando przygotowane przez koordynatora konkursu. 
Uczestnictwo: uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. 

Konkurs obejmuje materiał z następujących zasad ortograficznych: 
- pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,
- pisownia wielką i małą literą,
- pisownia liter j oraz i na końcu i na początku wyrazów,
- pisownia przedrostków,
- pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem,
- interpunkcja.

Do etapu powiatowego szkoła zgłasza czterech mistrzów ortografii etapu szkolnego z klas IV, V, VI i VII. 
Komisję konkursową na etapie szkolnym powołuje przewodniczący zespołu humanistycznego. 
Eliminacje szkolnych konkursów ortograficznych powinny odbyć się do 13.04.2018 r. 
Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do 20.04.2018 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo
lub faxem: 556442497.

KARTA ZGŁOSZENIA

Etap powiatowy:
Forma konkursu: dyktando przygotowane przez konsultanta ds. języka polskiego panią Marlenę Derlukiewicz. 
Uczestnictwo: uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych powiatu braniewskiego. 

Konkurs obejmuje materiał z następujących zasad ortograficznych:

- pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,
- pisownia wielką i małą literą,
- pisownia liter j oraz i na końcu i na początku wyrazów,
- pisownia przedrostków,
- pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem,
- interpunkcja.

Nazwiska dzieci będą kodowane.

Komisja konkursowa składa się z trzech osób. Decyzje w sprawach spornych podejmuje koordynator konkursu. 
Powiatowy konkurs ortograficzny odbędzie się 11 maja 2018 r. o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie. 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki (dyktando) pomiędzy uczestnikami, którzy nie popełnili błędów lub uzyskali taką samą ich liczbę.