W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego panie Krystyna Szakiewicz i Renata Pisarska - Giecewicz opracowały i przeprowadziły Konkurs frazeologiczny pt. „Dobrze i źle”. Uczniowie klas siódmych, bo do nich był skierowany ten konkurs, musieli dopasować związki frazeologiczne do ich objaśnień. Wśród 24 uczestników językowych zmagań aż siedmioro uzyskało maksymalną liczbę punktów! I tak I miejsce ex aequo zajęli:

  • Bartek Fedorowicz, kl. VII b
  • Paulina Gryczon, kl. VII c
  • Hanna Hrycyna, kl. VII c
  • Klaudia Kaźmieruk, kl. VII b
  • Aleksandra Obuchowicz, kl. VIIc
  • Emilia Ossowska, kl. VII c
  • Przemek Sołowiej, kl. VII c

Gratulujemy!