Zapraszamy uczniów klas I-III do wzięcia udziału w Szkolnym konkursie recytatorskim "Wierszyki, które łamią języki" .

 

 

Regulamin Szkolnego konkursu recytatorskiego "Wierszyki, które łamią języki" 

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  • prezentacja umiejętności uczniów,
  • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
  • uczniom z poszczególnych poziomów zostaną zaproponowane wiersze do prezentacji,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego ze zbioru:

 -  Agnieszki Frączek: „Dranie w tranie”, „Trzeszczyki czyli trzeszczące wierszyki”

 -  Małgorzaty Strzałkowskiej: „Wiersze, że aż strach”, „Rym, cym,cym…”

  • zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Marty Serockiej (biblioteka szkolna) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przebieg konkursu

 Konkurs będzie dwustopniowy:

a) I etap: eliminacje klasowe - klasa wyłania 2 uczestników (do 27 kwietnia 2018 r.)

b) II etap: szkolny - 10.05.2018 w Auli Pacyny.

 Kryteria oceny

 Komisja wyłoni laureatów w trzech kategoriach: klas pierwszych, drugich i trzecich dokonując ich oceny wg następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny 

Laureaci I miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.

 

Organizatorzy: Katarzyna Smyk, Agnieszka Świerczek, Marta Serocka