KONKURS dla klas 4-7 „Symbole Anglii i Niemiec w 3D”

Regulamin

I.  Organizator

Organizatorami konkursu są nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

II.  Cele konkursu

1. Promowanie wśród uczniów znajomości języków obcych oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami niemieckiego i angielskiego obszaru językowego.

2. Popularyzowanie wiedzy o kulturze Anglii i Niemiec.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.

III.  Zasady uczestnictwa w konkursie

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przestrzennej pracy, która będzie nawiązywała do tradycji, kultury, geografii lub zwyczajów Anglii lub Niemiec.
Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą uczestnika, a także opisana (max. 10 zdań – co przedstawia plus krótki opis) w j. angielskim lub j. niemieckim.

Praca przestrzenna może przedstawiać jeden z zabytków lub symbol. Może to być również rzecz, która kojarzy się z Niemcami lub Anglią, charakterystyczna dla danego kraju.

IV. Termin składania prac

Prace konkursowe należy składać do 22 maja 2018 do nauczycieli języków obcych:
Anny Bujalskiej, Agnieszki Szeniawskiej lub Marty Limanowskiej.

 V.  Uczestnicy Konkursu

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

VI. Zwycięzcy Konkursu

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  otrzymują dyplomy i nagrody  oraz oceny celujące  z języka niemieckiego i angielskiego.

VII. Postanowienia końcowe

 Informacje o Konkursie oraz wyniki będą publikowane na stronie internetowej Szkoły.