18 maja br. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II odbył się XI Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich.

Celem konkursu było wspieranie i rozwijanie matematycznych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

Inauguracja odbyła się w Auli Pacyny. Wszystkich przybyłych gości powitała Pani Dyrektor Szkoły Agnieszka Popek. Głos zabrali również goście, którzy przybyli na konkurs. Życzyli oni powodzenia młodym matematykom.

Do konkursu zgłosiło się 16 uczniów z ośmiu szkół podstawowych Powiatu Braniewskiego. Zadaniem młodych matematyków było rozwiązanie 20 zadań z treścią o różnym stopniu trudności w czasie nie dłuższym niż 40 minut. Za prawidłowe odpowiedzi maksymalnie można było zdobyć 20 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Pani Beata Wachek - Dyrektor PKO BP SA w Braniewie, Pani Agnieszka Brewczak - nauczyciel matematyki w naszej Szkole oraz przewodniczący Rady Rodziców - Pan Mariusz Furtak. Uczniowie, którzy zakończyli pracę - zaproszeni zostali na słodki poczęstunek ufundowany przez właścicieli Piekarni Warmińskiej. Ogłoszenie wyników konkursu przez jury nastąpiło w Auli Pacyny.  

 

Najlepszymi okazali się:

I miejsce- Maciej Penkalski - SP 6 Braniewo

II miejsce- Jakub Dróżka - SP 5 Braniewo

III miejsce- Ewelina Grabowiecka - SP Płoskinia

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Beatę Wachek - Dyrektora PKO BP SA w Braniewie, Burmistrza Urzędu Miasta Braniewa- Monikę Trzcińską, Agnieszkę Brewczak, Wójta Gminy Braniewa- Tomasza Sielickiego, Ryszarda Szmatowicza - właściciela Księgarni „Akapit” w Braniewie oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Braniewie reprezentowaną przez Mariusza Furtaka.       

Powiatowy_matematyczny_2018 (1)
Previous Next Play Pause