Ogłaszamy konkurs na słowniczek obrazkowy dla klas I-III. Słowa, które poznaliście na lekcjach języka angielskiego powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej i przedstawione za pomocą dowolnej techniki. Nie używamy w pracach języka polskiego.

 

  • Słowniki wykonane przez uczniów klas pierwszych powinny zawierać 10 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu;

  • Słowniki wykonane przez uczniów klas drugich powinny zawierać 12 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu.

  • Słowniki wykonane przez uczniów klas trzecich powinny zawierać 14 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu.


Termin oddania prac konkursowych: do wtorku 5 czerwca 2018r. do nauczycieli: p. Marty Limanowskiej lub p. Anny Bujalskiej. Ogłoszenie wyników konkursu do piątku 08.06.2018.

English is fun :)

Regulamin konkursu plastyczno – językowego pt. „Picture Dictionary – słowniczek obrazkowy”

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.
2. Cele konkursu:
• zapoznanie uczniów z pracą ze słownikiem
• rozwijanie umiejętności plastycznych
• wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim
• poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim

3. Słowniki wykonane przez uczniów klas pierwszych powinny zawierać 10 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu;

4. Słowniki wykonane przez uczniów klas drugich powinny zawierać 12 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu.

5. Słowniki wykonane przez uczniów klas trzecich powinny zawierać 14 dowolnych słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu.

Marta Limanowska i Anna Bujalska