W tym miesiącu nauczycielki Krystyna Szakiewicz i Renata Pisarska-Giecewicz postanowiły uroczyście nagrodzić laureatów konkursów organizowanych w tym semestrze. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody.

Na zakończenie szkolne kółko teatralne wystawiło współczesną wersję ,,Kopciuszka”. Występ młodych aktorów został nagrodzony gromkimi brawami.