Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pn. "Wiersze jednego poety", poświęconym twórczości polskiej laureatki Nagrody Nobla - Wisławy Szymborskiej ( TUTAJ kliknij: wybór wierszy do recytacji), który odbędzie się 13 maja 2016 roku w naszej Szkole w Auli Pacyny.

A oto regulamin konkursu:

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Regulamin
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
        „Wiersze jednego poety”
    TERAZ: Wisława Szymborska
1. Cele konkursu:
-  popularyzowanie wierszy Wisławy Szymborskiej,
- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
-  prezentacja umiejętności czytania i recytowania,
-  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

2. Termin i miejsce konkursu: 13 maja 2016 r. (piątek), godz. 10.50, Aula Pacyny;
3. Zasady uczestnictwa:
-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VI,
-  jeden wiersz może wybrać tylko jeden uczeń ( zapisy w bibliotece od 14 IV ’16 ),
- uczeń podczas konkursu czyta wybrany przez siebie wiersz z listy, dostępnej w
bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Szkoły,
- każda klasa V i VI pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego typuje po dwóch uczniów
wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do n-la biblioteki szkolnej do 10 V 2016 r.

Podpowiedź: uczeń może poprosić o konsultacje nauczycieli j. polskiego, biblioteki, a
także mamę, tatę…

4. Kryteria oceny:
Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu właściwy do predyspozycji ucznia,
-  interpretacja tekstu,
-  kultura słowa ( dykcja, intonacja, modulacja),
-  wrażenie artystyczne ;
5. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i słodycze, a laureaci – nagrody
niespodzianki…

          Organizatorzy konkursu: M. Klukowska, M. Serocka