6 maja w naszej Szkole odbył się VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografik”, w którym udział wzięło 22 uczniów klas III ze szkół powiatu braniewskiego.

10 maja w naszej szkle odbył się IX Powiatowy Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich. Inauguracja odbyła się w Auli Pacyny, gdzie Dyrektor Szkoły pan Marian Klukowski powitał przybyłych gości i przedstawił komisję konkursową.

5 maja br. odbył się w naszej szkole XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Złote Ó”. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z 9 szkół powiatu braniewskiego. Teksty dyktand tradycyjnie już opracowała pani Marlena Derlukiewicz, konsultantka ds. języka polskiego ODN w Elblągu, która też osobiście je przywiozła.

22 kwietnia br. w bibliotece szkolnej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odbył się  Konkurs wiedzy o książce.

17 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie  „Kangur Matematyczny 2016”. Do tegorocznej edycji konkursu  przystąpiło 82 uczniów klas II- VI. Miał on charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego uczestnicy mają 75 minut.