9.02.2017r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii – ich kulturze, historii, geografii, zwyczajach i świętach.

      15 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego. Do rywalizacji o zdobycie tytułu Mistrza Ortografii przystąpiło łącznie 26 uczniów klas IV-VI.

10 kwietnia  br. w naszej Szkole odbył się X Szkolny Konkurs Matematyczny Uczniów Klas Trzecich. Udział wzięło 12 uczniów klas III.                                                 Mieli oni do rozwiązania 15 zadań w maksymalnym czasie 45 minut. Każde poprawnie rozwiązane zadanie warte było 1 punkt.

21 kwietnia odbył się szkolny etap Konkursu Ortograficznego o ,,Złote ó ''. W konkursie udział wzięli klasowi mistrzowie ortografii klas IV-VI. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z zawiłościami polskiej ortografii.

Konkurs adresowany jest do uczniów uczących się języka niemieckiego w klasach IV-VI. Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim w dowolnym formacie i dowolnej technice: farby, pastele, wycinanki… Prace należy składać do 12.12.2016 r. w sali nr 2 u pani uczącej języka niemieckiego.

Na przełomie października i listopada br. świetlica szkolna ogłosiła konkurs plastyczny „Jesienne inspiracje”, którego celem była popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej, poszukiwanie nowych środków wyrazu oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.