Poniżej umieszczamy wybór audycji z lat 2012 - 2015 przeniesionych z  archiwalnej strony internetowej  SP 6 w związku ze zmianami w ramach projektu „Budowa i przebudowa stron internetowych Urzędu Miasta Braniewa i jednostek podległych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.