CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.
Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów

AKTUALNY SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

  • Jakub Bartosiak - przewodniczący

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

  • Pola Łesyk
  • Aleksandra Bądkowska
  • Aleksandra Obuchowicz
  • Oskar Wachek

Opiekun SU - pani Marta Limanowska