Drukuj

flaga

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej
w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem.

 

Pierwsza w Europie, druga na świecie

3 maja 1791 r. polscy posłowie wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim uchwalili konstytucję, Ustawę Rządową, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Obrady Sejmu Czteroletniego miały charakter burzliwej dyskusji, przerywanej okrzykami " zgoda" i " nie ma zgody", która ciągnęła się kilka godzin. Uchwalając konstytucję, która znosiła wady naszego ustroju politycznego, posłowie Sejmu Czteroletniego podjęli wielką próbę ratowania Rzeczypospolitej. Po ostatnim rozbiorze Polski w 1795r. , kiedy utraciliśmy wolność na 123 lata, dla wielu Polaków była " ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".