Drukuj

plakat removebg preview

Niezbędnym, warunkiem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole, która uwzględnia w swoich treściach wpływ działalności człowieka na środowisko i konsekwencje, wynikające z tego, a także ma na celu  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa. 

            Odpowiedzią na te założenia jest udział naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie ekologicznym EKO –SZKOŁA.

W ramach tej akcji, uczniowie klas siódmych, na lekcjach geografii, poznali parki narodowe w Polsce – ideę powstania, cechy charakterystyczne, rośliny i zwierzęta.

Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku, kiedy pojawiły się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin. Przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejścia do jej ochrony ewoluowało. Pomimo wielu wysiłków nie udało się uratować takich gatunków jak: tury czy tarpany.

W wyniku projektowych działań powstały plakaty, ukazujące wybrane parki narodowe, z uwzględnieniem ich niezwykłych wartości pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i naukowym.

pn1
pn
pn3
pn5
pn6