44adf77a99efbc5ebaef612e711109441e4f003621 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

Z tej okazji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie zorganizowała konkurs na wiersz, rymowankę, motto dotyczące wzajemnej życzliwości i postawy tolerancji.

Celem akcji było:

  • Uświadomienie uczniom, że Dzień Życzliwości   i Pozdrowień to dzień bardzo szczególny.
  • Uświadomienie członkom społeczności szkolnej, że zawsze należy być wobec siebie  uprzejmym, życzliwym i tolerancyjnym.
  • Przekazanie uczniom informacji dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach.
  • Uświadomienie uczniom, że zasady uprzejmości i  kultury obowiązują wszystkich, zarówno w kontakcie osobistym jak i  w Internecie, również podczas zdalnej nauki.
  • Integracja i wdrażanie uczniów do kulturalnej współpracy oraz zabawy. 
  • Zachęcanie członków społeczności szkolnej do okazywania życzliwości na co dzień.

Miło nam poinformować, iż

w kategorii klas V-VI, II miejsce zdobyła Maja Gniazdowska, uczennica klasy VII c,
wyróżnienie otrzymał Eryk Pietrzak, uczeń klasy VI b.

Serdecznie gratulujemy 😊