kopia

     Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodzimy 9 lutego pod hasłem "Działajmy razem!". Wydarzenie zainicjowała w 2004 roku Komisja Europejska.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

 

 

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursach:


• Konkurs na plakat „Bezpieczny Internet” dla uczniów klas IV-VIII.


Prosimy uczniów o przesłanie zdjęć wykonanych plakatów na utworzoną grupę na platformie
Teams - Konkurs na plakat „Bezpieczny Internet” do 28 lutego br.
Prace zostaną nagrodzone punktami dodatkowymi oraz oceną z informatyki.


• Konkurs online dla uczniów klas IV-V „Bezpieczna przygoda z Internetem”, który odbędzie się
23 lutego 2021 r. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do nauczyciela informatyki do 22
lutego br.


Z nadesłanych prac zostanie przygotowana prezentacja, którą będzie można obejrzeć na stronie
internetowej naszej Szkoły.


Serdecznie zapraszamy do udziału!!!


Organizatorzy:
Kinga Muszyńska
Agnieszka Szeniawska
Marta Serocka