Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego słowa
w j. angielskim.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III 

2. Każdy z uczestników może wykonać jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.

3. Format: A3 lub A4. 

4. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa. 

5. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem i tematem konkursu, poprawność językową, pomysłowość oraz estetykę pracy. 

6. Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

 7. Prace należy złożyć do 10 maja 2021 roku u nauczyciela języka angielskiego.

 

PICTURE DICTIONARY