W tym miesiącu przeprowadziliśmy wśród uczniów klas szóstych naszej szkoły ankietę na temat czytania. Jej wyniki nie napawają jednak optymizmem / Kliknij tutaj:Wyniki ankiety czytelniczej.